Forumas apie mėgėjišką žvejybą

Draudžiama žvejoti : ŠAMUS [11.01-04.01]; masalui naudojant žuvelę* [01.01-04.20]; plačiažnyplius ir siauražnyplius VĖŽIUS [10.15-07.15]; be žvejo mėgėjo kortelių šias žuvis: lašišas, šlakius, sykus, upines nėges; upėse ir jų ruožuose išvardintuose taisyklių priede Nr. 1
 #528595   SauliusM
 06 Gru 2013 10:05
Lietuvos meškeriotojai – už naudingą visiems Lietuvos piliečiams vidaus vandenų išteklių naudojimą

2013m.gruodžio mėn. 4d.


LR Seimui teikiamos Žuvininkystės įstatymo pataisos, kuriomis žvejybos kvotų skirstymas ir verslinės žvejybos limitų nustatymo funkcijas norima perduoti Žemės ūkio ministerijai. Netrukus Seime vyks balsavimas dėl šių pataisų.
Pataisų atsiradimą išskirtinai įtakoja verslinės žūklės atstovai ir, neatmestina, kai kurių Seimo narių bei verslo grupuočių noras pasišildyti rankas ES paramos pinigais bei paskanauti prie to dovanotu rūkytu unguriu ar karšiu. Šiuo atveju visiškai užmirštama, kad meškeriotojai pirkdami leidimus mėgėjiškai žūklei vien šiais metais išleido 5,1 milijono litų.
Atkuriant verslinės žvejybos sunaikintus Kauno marių žuvų išteklius, šiais metais į Kauno marias Aplinkos ministerija už žvejų mėgėjų žuvų išteklių atkūrimui skirtas lėšas įsigijo ir suleido 2 tonas arba 10,3 tūkst. vnt. lydekų jauniklių, 1,2 t arba 60 tūkst. vnt. sterkų, 1,2 t arba 13.5 tūkst vnt. šamų, 1 t amūrų ir plačiakakčių ir 0,5 t lynų. Kitais metai už meškeriotojų suneštas lėšas bus įžuvinta daugybė kitų vandens telkinių, skiriant tam apie 2,5 mln litų. Šiame sektoriuje dirba daugiau nei 700 darbuotojų, įmonių apyvarta 2012 metais siekė 187 milijonus litų ir įmonės sumokėjo 48 milijonus mokesčių. Meškeriotojų reikmenis gamina 9 įmonės, importuoja 36, veikia apie 200 mažmeninių parduotuvių Papildomai meškeriotojai išleidžia transportui, paslaugoms, kaimo turizmo sodybų nuomai. Meškeriotojams kiekvieną savaitę kuriamos trys televizijos laidos, leidžiami keturi specializuoti žurnalai. Tuo tarpu Lietuvos vidaus vandenyse (be Kuršių marių) žvejoję verslininkai per 2012 metus gavo 411 tūkstančių litų pajamų, sumokėjo 8 tūkstančius mokesčių. Negana to – valstybė juos dar parėmė leisdama įsigyti kuro be akcizo mokesčių.
Štai kodėl apie 200 tūkstančių Lietuvos meškeriotojų siekia apginti savo teises į kokybišką laisvalaikį.
Žemės ūkio ministerija neslepia, kad priėmus Žuvininkystės įstatymo pataisas, į Kauno marias bei didžiuosius ežerus sugrįš verslininkų tinklai.Kodėl keletui gerai organizuotų verslininkų bus leista išgaudyti žuvis, kurias Aplinkos ministerija įveisė už meškeriotojų žuvų išteklių atkūrimui skirtas lėšas?
Kodėl reikia sužlugdyti šimtus milijonų litų generuojantį meškeriotojų sektorių ir atiduoti Lietuvos vidaus vandenis keletui žvejų verslininkų, kurie tinklais išgaudys Lietuvos žuvų išteklius ir sumokės už tai niekingus 8 tūkstančius litų mokesčių per metus ir kuriems pastoviai reikės valstybės paramos?
Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme nustatyta, kad Aplinkos ministerija nustato saugomų rūšių naudojimo tvarką, todėl, perdavus Žemės ūkio ministerijai verslinės žvejybos reglamentavimą, funkcijų pasiskirstymas tarp ministerijų pasidarytų labai neaiškus ir komplikuotas – kuri iš ministerijų nustatytų saugomų ir Raudonosios knygos (nėgių, ungurių, lašišų, perpelių, salačių, vijūnų skerssnukių) ir kitų globojamų žuvų rūšių limitus ir žvejybos bei apsaugos tvarką? Perdavus žvejybos limitų nustatymo ir kitas žvejybos reglamentavimo funkcijas Žemės ūkio ministerijai Aplinkos ministerija netektų pagrindinių priemonių šiems įpareigojimams vykdyti.
Verslinės žvejybos vidaus vandenyse reglamentavimo funkcijų perdavimas Žemės ūkio ministerijai pareikalautų papildomų valstybės biudžeto lėšų, padidintų socialinę įtampą tarp žvejų mėgėjų ir žvejų verslininkų, priešpriešą tarp ministerijų dėl verslinės žvejybos poveikio saugomoms žuvų, paukščių, vandens žinduolių rūšims, jų buveinėms ir Natura 2000 teritorijoms.
Manytume, kad žuvininkystės įstatyme galėtų būti įtvirtintos Aplinkos Ministro įsakymų nuostatos ribojančios verslinę žūklę vidaus vandenyse.
Jau seniai aišku, kad verslinė žvejyba Baltijos jūros priekrantėje iki 300 m nuo jūros kranto linijos ir 3 km spinduliu nuo valstybinio Klaipėdos jūrų uosto šiaurinio ir pietinio molų galų turėtų būti draudžiama, kadangi Baltijos jūros priekrantė turi išskirtinę reikšmę. Čia yra jūrinių ir praeivių žuvų rūšių jauniklių atsiganymo akvatorija, otų, plekšnių ir daugelio kitų žuvų rūšių nerštavietės, į Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijos saugomų rūšių sąrašus įrašytų žuvų ir paukščių migracijos, sankaupų vieta.


Meškeriotojų sąjungos steigiamoji grupė

Ugnius Leimontas.Žūklės museline meškere klubo "Flyfishing.lt" prezidentas
Vytautas Čepukas. Povandeninės žūklės klubų atstovas
Andrius Navalinskas. Portalo “Kitam krante” atstovas.
Saulius Mikalauskas. Asociacijos žvejų klubo "Žvejo tribūna" atstovas
Narutis Dzimidas. Lietuvos sportinės žvejybos federacijos prezidentas
Tomas Būdas. Lietuvos karpininkų asociacijos prezidentas
Vaidas Minkevičius. Klubo„Vienam gale kablys“ atstovas
Vladimir Adelšin. Žūklės klubo „Merkys“ prezidentas
Rimas Ramonas .Klubo „RR Fishing team“ atstovas.
Kęstutis Pivoriūnas. Klubo „Žvejys.LT“ atstovas
Modestas Mataitis. Klaipėdos muselinės žūklės klubo „Verpetas“ atstovas.
Kęstutis Gelumbauskas. Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos „Smiltelė“ valdybos pirmininkas.
Gediminas Šaučiuvienas. UAB Triturus/Angler’s zone direktorius.
Saulius Vigraitis. UAB „Kotas“ direktorius
Rasa Miškinienė . Rapala-VMC Baltijos šalių finansų direktorė
Audrius Jakštas. UAB "Aisės gidai" direktorius
Antanas Kontautas. Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto prodekanas
Tomas Virbickas. Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorijos Gėlųjų vandenų ekologijos sektoriaus vadovas
Romualdas Žilinskas. Žurnalo “Žūklė“ vyr. redaktorius
Rolandas Kažimėkas, Žurnalo „Žvejys ir Žuvis“ redaktorius
Dalius Rakutis. Žurnalo „ŽvejOK“ redaktorius
Audrius Blinstrubas. Žurnalo "Meškeriotojas" vyr. redaktorius
 #530718   eLPi
 16 Gru 2013 19:03
SOS Lietuvos meškeriotojams !!!

Rytoj,tai yra šių metų gruodžio 17 d. LR Seime, skubos tvarka norima priimti Žuvininkystės įstatymo pataisas, kurios praktiškai užkirs kelią bet kokiam verslinės žvejybos ribojimui ir sudarys palankesnes sąlygas šešėliniam žvejybos verslui.
Teikiamame Žuvininkystės įstatymo pakeitimo projekte numatyta, kad žvejybos vidaus vandenyse limitus, verslinės žvejybos vidaus vandenyse draudimą arba ribojimą Aplinkos ministerija nustato tik remdamasi žuvų išteklių tyrimų duomenimis ir suderinusi su Žemės ūkio ministerija. Tokiu būdu užkertamas kelias reglamentuojant žvejybą atsižvelgti į ekonominius ir socialinius aspektus. Priėmus tokias įstatymo nuostatas praktiškai visuose vandens telkiniuose, kuriuose žuvų išteklių būklė yra gera, aplinkos ministras bus įpareigotas leisti verslinę žvejybą.
Kai šalyje klesti nelegali žvejyba Seimo nariai užsibrėžė tikslą sudaryti dar palankesnes sąlygas ir taip jau išsikerojusiam šešėliniam verslui. Prieš pusę metų LR Seimas dešimt kartų sumažino administracinę atsakomybę už verslinės žvejybos jūrų vandenyse nuostatų šiurkščius pažeidimus, sumažindami maksimalią baudą už tokius pažeidimus nuo 10 tūkst. Lt iki 1 tūkst. Lt. Dabar siekiama toliau gerinti sąlygas pažeidėjams padidinant pasvertų žuvų realaus svorio ir įrašyto į dokumentus svorio leistiną paklaidą, baudžiant už verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimus simboline 50 Lt bauda, nepriklausomai nuo to kokia žala padaroma žuvų ištekliams, švelniau baudžiant už sugautų žuvų kiekio neįrašymą į žvejybos žurnalą ir kitus žvejybos apskaitos tvarkos pažeidimus.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2012 m. atliko valstybinį auditą ir nustatė, kad dėl ydingų žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų Žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo taisyklių nuostatų valstybės biudžetas netenka nemažų lėšų, kurios būtų skiriamos žuvų išteklių atkūrimui ir saugojimui. Konkurencijos taryba nustatė, kad daugelis kvotų skyrimo taisyklių punktų prieštarauja Konkurencijos įstatymo reikalavimams. Atsižvelgiant į tai š. m. birželio 20 d. buvo priimtas Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriame visos su žvejyba vidaus vandenyse susijusios funkcijos, įskaitant ir žvejybos kvotų skyrimą, perduotos Aplinkos ministerijai. Tačiau dabar numatyta vėl grąžinti žvejybos kvotų skyrimo vidaus vandenyse funkciją Žemės ūkio ministerijai.
Mūsų (meškeriotojų) Lietuvoje yra daugiau nei 200 tūkstančių. Mums žvejyba yra gyvenimo dalis, hobis, poilsis. Mes nemokame kitaip ilsėtis. Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina kiekvieno žmogaus teisę turėti poilsį. Manome, kad skubotai priimami Žuvininkystės įstatymo pakeitimai žymiai pablogins sąlygas mėgėjų žvejybai, todėl mes galime ir turime apginti savo teises.

Brangūs bičiuliai - meškeriotojai ir jiems prijaučiantys. Kreipiamės į visus Lietuvos meškeriotojus, o ypač - į gyvenančius sostinėje ar šiuo metu ten viešinčius
Šiandien kaip niekada reikia Jūsų pagalbos. Rytoj, gruodžio 17 dieną, apie pietus Seimas svarstys naują žuvininkystės įstatymo projektą, kurį parengė verslinės žūklės lobistai, siekdami pasiglemžti mūsų ežeruose ir upėse gyvenančias žuvis. Jeigu šis projektas Seimo narių bus patvirtintas – verslinė žūklė tikriau bus vykdoma daugelyje mūsų vandens telkinių ir įsitvirtins ten ilgiems metams.
Neleiskime grupei įteisintų brakonierių ir jų interesus ginančių politikierių atimti iš mūsų mėgiamo poilsio galimybės. Juk ežerai ir upės be žuvies – mirę vandens telkiniai, kuriuose mums nėra ką veikti. Ateikite gruodžio 17 dieną, antradienį , 9:30 valandą ryto prie Seimo rūmų ir pareikškite kartu su mumis savo protestą.
Lietuvos meškeriotojų sąjungos Steigiamojo suvažiavimo iniciatyvinė grupė :
Ugnius Leimontas. Klubo "Flyfishing.lt" prezidentas
Vytautas Čepukas. Povandenininkų klubo atstovas
Andrius Navalinskas. Portalo "Kitam krante" atstovas.
Saulius Mikalauskas. Asociacijos žvejų klubo "Žvejo tribūna" atstovas
Narutis Dzimidas, Lietuvos sportinės žvejybos federacijos prezidentas
Tomas Būdas, Karpininkų asociacijos prezidentas
Vaidas Minkevičius, Klubo"Vienam gale kablys" atstovas
Vladimir Adelšin, Klubo "Merkys" prezidentas
Rimas Ramonas, Klubo "RR Fishing team" atstovas.
Kęstutis Pivoriūnas, Klubo "Žvejys.LT" atstovas
Modestas Mataitis, Klaipėdos muselinės meškerės klubo "Verpetas" atstovas.
Kęstutis Gelumbauskas, Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos "Smiltelė" valdybos pirmininkas.
Gediminas Šaučiuvienas, UAB Triturus/Angler’s zone direktorius.
Saulius Vigraitis, UAB "Kotas" direktorius
Rasa Miškinienė, Rapala-VMC Baltijos šalių finansų direktorė
Audrius Jakštas, UAB "Aisės gidai" direktorius
Antanas Kontautas, Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto prodekanas
Romualdas Žilinskas, Žurnalo "Žūklė" vyr. redaktorius
Rolandas Kažimėkas, Žurnalo "Žvejys ir Žuvis" redaktorius
Dalius Rakutis, Žurnalo "ŽvejOK" redaktorius
Audrius Blinstrubas, Žurnalo "Meskeriotojas" vyr. redaktorius
 #530732   eLPi
 16 Gru 2013 19:35
Vyrai, nebūkit abejingi ir jei tik galit, būtinai sudalyvaukit. Ypač didelis prašymas į vilniečius - jūs galit atstovauti daugiatūkstantinei visų žvejų armijai. Manau visi už tai būtų dėkingi.
 #530878   rusla02
 17 Gru 2013 10:51
Pagarba ir didelis dekui tiems kurie ten buvo ir yra, kurie priešinosi visų 200K žvejų vardu.
Kažkaip įtarių, kad dar bus bandymų tos įstatymus vel stumti. Bet nieko jiems neišdegs, musų daug ir mes jega :grin:
 #530893   SauliusM
 17 Gru 2013 11:27
va kaip atrode:

Paveikslėlis

ziniasklaidos netruko, dar ir pats interviu kazkuriai televizijai daviau.
TV3 zinios sake jau ryte pranese, kad renkasi meskeriotojai prie seimo, tai gal TV3 ir buvo
 #530903   SauliusM
 17 Gru 2013 11:43
Rytoj Vyriausybės posėdyje bus priimta išvada dėl šio įstatymo (greičiausiai išvada bus -pritarti projektui). Tada ketvirtadienį įstatymas bus teikiamas plenariniam posėdžiui svarstymui ir priėmimui.
 #530908   Rapolas
 17 Gru 2013 11:54
SauliusM rašė:... greičiausiai išvada bus -pritarti projektui ...
Galėtų vyriausybė ir aiškiau suformuluot pritarimą projektui ,pvz. pritariam šešėliniam verslui ir nepritariam apmokestinamam meškeriotojų poilsiui gamtoje :-D
 #530916   SauliusM
 17 Gru 2013 12:03
tai pasiplanuokit visi is anksto, kad netycia gali vel tekt susirinkt ir ketvirtadieni.
bet jei atstovetume ir ketvrtadieni, tai butu rimtas pasiekimas, nes ketvirtadieni paskutinis Seimo rudens sesijos posedis ir jau nusikeltu viskas iki pavasario tada. o ten jau ir rimciau pasiruost butu galima.
 #530956   Rapolas
 17 Gru 2013 14:23
Kažkaip nuotraukoj Trituruso meškeriotojų nematau ,galėtų šalimais "dirbantys" bent arbatos chebrai pafundyt :-D
Gal net laužiuką kokį susikurt galima būtų ir porą vėliavų ant teleskopinių kotų ;)
Kada ketvirtadienį planuojams susibūrims?
 #530958   SauliusM
 17 Gru 2013 14:24
kad beveik visas triturusas ir buvo.
beje, rytoj vyriausybe svarstys projekta 13 val.
tai kokiu 12.30-12.40 butu sveika ir rytoj prie vyriausybes susirinkt.
 #531022   Arvidys
 17 Gru 2013 19:51
Sauliau tai ar ryt rinksis kas nors? :) Pirma pastovėjima pražiopsojau! Čia tokie dalykai galėtu būt suorganizuojami kaip kokia reklama tik įeini į ŽT tinklapį iškart baneris per visa ekrana! :ruko Tada nors nepražiopsotum... Reik kažkaip akiliau šita temą sekt ;-)
 #531085   Fabai
 17 Gru 2013 23:22
Galetu Rapolas sudalyvauti o ne panasius postus metyti. Triturus buvo uzdare parduotuves ir atejo prie rumu.
Rapolas rašė:Kažkaip nuotraukoj Trituruso meškeriotojų nematau ,galėtų šalimais "dirbantys" bent arbatos chebrai pafundyt :-D
Gal net laužiuką kokį susikurt galima būtų ir porą vėliavų ant teleskopinių kotų ;)
Kada ketvirtadienį planuojams susibūrims?
 #531089   Wytux
 17 Gru 2013 23:55
Lokys rašė:dar negalvoja valdžia, bet kiek iki sekančių rinkimų?
~200 000 rinkėjų atsimins.
tai parasiau apie tai laiska Butkeviciui :-D
 #531093   Rapolas
 18 Gru 2013 00:51
Fabai rašė:Galetu Rapolas sudalyvauti o ne panasius postus metyti. Triturus buvo uzdare parduotuves ir atejo prie rumu.
Nu malačiai, jei taip aktyviai sudalyvavot ;)
Virtualiai neįžiūrėjau, tai gal rimtai ateisiu gyvai sudalyvaut :gutgut
 #531113   Rapolas
 18 Gru 2013 09:07
SauliusM rašė:kad beveik visas triturusas ir buvo.
beje, rytoj vyriausybe svarstys projekta 13 val.
tai kokiu 12.30-12.40 butu sveika ir rytoj prie vyriausybes susirinkt.
Skelbimo terminas dar galioja? :-D
 #531114   Rapolas
 18 Gru 2013 09:09
Wytux rašė:
Lokys rašė:dar negalvoja valdžia, bet kiek iki sekančių rinkimų?
~200 000 rinkėjų atsimins.
tai parasiau apie tai laiska Butkeviciui :-D
Galėjai darir atvirą laišką parašyt :-D
  • VDS, VPS serveriai
  • Bronzinė žuvis
  • Žvejybos reikmenų parduotuvė